دسته بندی خبرها

تاریخچه رنگرزی سنتی در ایران

تاریخچه رنگرزی سنتی در ایران

چهار شنبه 2 اسفند 1396 570 بازدید کننده گروه اخبار

رنگرزی در فلات ایران

رنگرزی در میان فلات ایران سابقه ای دیرینه دارد، هر چند که از نقطه آغاز آن بی خبریم و قادر نیستیم به دقت اولین جماعتی را که در این فلات به کار رنگرزی پرداخته اند مشخص کنیم. سربازان جاوید مکشوفه در تخت جمشید که در موزه لوور نگهداری می شود، بیانگراین نکته است که ایرانیان از دیر باز به راز دستیابی این رنگ های جادویی پی برده اند. رنگ های درخشان و دلپذیر این کاشی ها بهترین نمودار ذوق و سلیقه ایرانیان در تهیه انواع رنگ ها و طریقه بکار بردن آن هاست. کاشی هایی که در دیواره های ابنیه تاریخی اصفهان و کاخ های حکمرانان صفوی را زینت بخشیده، از زیبایی چشمگیری برخورداراست. رنگ های روح نواز، و همنوائی و توازن در به کارگیری این رنگ ها در کنار یکدیگر، هر بیننده ای را به این فکر وا می دارد که چگونه این رنگ ها، هنوز پس از گذشت سیصد و اندی سال، همچنان سحر انگیز و چشم نوازند. حرفه لعابسازی به علت انجام کارهای فنی و بهرمندی از دانشی نهفته که دیگران را امکان دستیابی به آن نبوده است، همواره در هاله ای از اسرار و ابهامات پنهان بوده است. راز ساختن رنگهای جادویی تنها در صورتی که فرزندی حرفه پدرش را دنبال می کرد و به او منتقل می شد و در غیر این صورت با مرگ لعاب کار کهن سال به گور می رفت. رنگرزی طبیعی در ایران با چنین دانش نهفته ای بیشترین کاربردخویش را در هنر و صنعت قالی بافی به جای گذاشته است و قالی ایران صنعتی کاملا مستقل محسوب می شود که ضمن رفع نیازهای مصرفی دارای حالت هنری نیز هست. دست اندرکاران تولید قالی ایران که از مواد ارزان و فراوان، فرآورده های گران قیمت به وجود می آوردند، از گذشته های دور و دراز از شهرت در خور برخوردار بوده اند و اغراق آمیز نیست اگر گفته شود که تا سال ها دیگر ممالک، ایران را به عنوان پشتوانه قالیهای نفیس و گران قیمت می شناختند. از آنجا که بافت قالی ترکیبی از هنر و صنعت است و بازتاب سر پنجه های هنرمندان و صنعتگران قالی باف، دارای ویژگی و خصوصیاتی است که از هیچ جهت به سایر انواع و فرآورده های هنری و صنعتی شبیه نیست. رشد صنعت به رغم آنکه عرصه را بر بسیاری فرآورده های دیگر هنری تنگ کرده، هنوز موفق به سلب هویت قالی ایران نشده و این صنعت کماکان توان آن را دارد تا حیرت معاصران را برانگیزد و زبان ها را به تحسین بگشاید. رنگرزی سنتی قالی ایران، به علت داشتن بخشی از همین دانش نهفته، و به کار بردن مهارت ها و شگردهای قدیمی در ارائه رنگ های زیبا و دلپذیر، امروزه نیز علی رغم ورود انواع رنگهای شیمیائی به داخل کشور، عامل تفکیک ناپذیر از ساختار و ترکیب کلی هنر- صنعت فرش ایران است. گرچه درنقاط مختلف کشور طرز ساختن این رنگها بطور یکسان نیست، ولی ساختمان کلی در تهیه آنها از گیاهان بومی یکسان است. این رنگها درمقابل نور خوشید و یا هنگام شستشو رنگ نمی بازند. ثبات رنگهای سنتی در مقابل نور خورشید و مواد قلیا به هنگام شستشو،سبب می شود قالی برای مدت زمانی طولانی رنگ خود را حفظ کرده و یکباره رنگ نبازد. شرکت فرش دستباف ذوالانواری به عنوان بزرگترین رنگرزی سنتی کشور با تکیه بر رنگرزی طبیعی در امر تولید یکه تاز است.


تاریخچه رنگرزی سنتی در ایران2/21/2018رنگرزی در فلات ایرانرنگرزی در میان فلات ایران سابقه ای دیرینه دارد، هر چند که از نقطه آغاز آن بی خبر... رنگرزی در فلات ایرانرنگرزی در میان فلات ایران سابقه ای دیرینه دارد، هر چند که از نقطه آغاز آن بی خبریم و قادر نیستیم به دقت اولین جماعتی را که در این فلات به کار رنگرزی پرداخته اند مشخص کنیم. سربازان جاوید مکشوفه در تخت جمشید که در موزه لوور نگهداری می شود، بیانگراین نکته است که ایرانیان از دیر باز به راز دستیابی این رنگ های جادویی پی برده اند. رنگ های درخشان و دلپذیر این کاشی ها بهترین نمودار ذوق و سلیقه ایرانیان در تهیه انواع رنگ ها و طریقه بکار بردن آن هاست. کاشی هایی که در دیواره های ابنیه تاریخی اصفهان و کاخ های حکمرانان صفوی را زینت بخشیده، از زیبایی چشمگیری برخورداراست. رنگ های روح نواز، و همنوائی و توازن در به کارگیری این رنگ ها در کنار یکدیگر، هر بیننده ای را به این فکر وا می دارد که چگونه این رنگ ها، هنوز پس از گذشت سیصد و اندی سال، همچنان سحر انگیز و چشم نوازند. حرفه لعابسازی به علت انجام کارهای فنی و بهرمندی از دانشی نهفته که دیگران را امکان دستیابی به آن نبوده است، همواره در هاله ای از اسرار و ابهامات پنهان بوده است. راز ساختن رنگهای جادویی تنها در صورتی که فرزندی حرفه پدرش را دنبال می کرد و به او منتقل می شد و در غیر این صورت با مرگ لعاب کار کهن سال به گور می رفت. رنگرزی طبیعی در ایران با چنین دانش نهفته ای بیشترین کاربردخویش را در هنر و صنعت قالی بافی به جای گذاشته است و قالی ایران صنعتی کاملا مستقل محسوب می شود که ضمن رفع نیازهای مصرفی دارای حالت هنری نیز هست. دست اندرکاران تولید قالی ایران که از مواد ارزان و فراوان، فرآورده های گران قیمت به وجود می آوردند، از گذشته های دور و دراز از شهرت در خور برخوردار بوده اند و اغراق آمیز نیست اگر گفته شود که تا سال ها دیگر ممالک، ایران را به عنوان پشتوانه قالیهای نفیس و گران قیمت می شناختند. از آنجا که بافت قالی ترکیبی از هنر و صنعت است و بازتاب سر پنجه های هنرمندان و صنعتگران قالی باف، دارای ویژگی و خصوصیاتی است که از هیچ جهت به سایر انواع و فرآورده های هنری و صنعتی شبیه نیست. رشد صنعت به رغم آنکه عرصه را بر بسیاری فرآورده های دیگر هنری تنگ کرده، هنوز موفق به سلب هویت قالی ایران نشده و این صنعت کماکان توان آن را دارد تا حیرت معاصران را برانگیزد و زبان ها را به تحسین بگشاید. رنگرزی سنتی قالی ایران، به علت داشتن بخشی از همین دانش نهفته، و به کار بردن مهارت ها و شگردهای قدیمی در ارائه رنگ های زیبا و دلپذیر، امروزه نیز علی رغم ورود انواع رنگهای شیمیائی به داخل کشور، عامل تفکیک ناپذیر از ساختار و ترکیب کلی هنر- صنعت فرش ایران است. گرچه درنقاط مختلف کشور طرز ساختن این رنگها بطور یکسان نیست، ولی ساختمان کلی در تهیه آنها از گیاهان بومی یکسان است. این رنگها درمقابل نور خوشید و یا هنگام شستشو رنگ نمی بازند. ثبات رنگهای سنتی در مقابل نور خورشید و مواد قلیا به هنگام شستشو،سبب می شود قالی برای مدت زمانی طولانی رنگ خود را حفظ کرده و یکباره رنگ نبازد. شرکت فرش دستباف ذوالانواری به عنوان بزرگترین رنگرزی سنتی کشور با تکیه بر رنگرزی طبیعی در امر تولید یکه تاز است.5.0
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید