دسته بندی خبرها

کارگاه یک روزه‌ی شناخت نقوش قشقایی در فرشهای فارس

کارگاه یک روزه‌ی شناخت نقوش قشقایی در فرشهای فارس

شنبه 1 تیر 1398 752 بازدید کننده گروه اخبار

کارگاه یک روزه‌ی شناخت نقوش قشقایی در فرشهای فارس توسط حمید رضا ذوالانواری به هنرآموزان موسسه‌ی فرش اوزاکا ژاپن.

1Day workshop about the meaning of Qashqai motifs in Persian carpets for Japanese students in Osaka Carpet Academy by Hamidreza Zollanvari.


کارگاه یک روزه‌ی شناخت نقوش قشقایی در فرشهای فارس6/22/2019کارگاه یک روزه‌ی شناخت نقوش قشقایی در فرشهای فارس توسط حمید رضا ذوالانواری به هنرآموزان موسسه&z... کارگاه یک روزه‌ی شناخت نقوش قشقایی در فرشهای فارس توسط حمید رضا ذوالانواری به هنرآموزان موسسه‌ی فرش اوزاکا ژاپن.1Day workshop about the meaning of Qashqai motifs in Persian carpets for Japanese students in Osaka Carpet Academy by Hamidreza Zollanvari.5.0
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید